+ 48 794 703 593 INFO@SANDRAGIZA.PL

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWEJ

1. INFORMACJE ODNOŚNIE KLIENTA I WYBRANEGO PAKIETU

…..

2. KOSZTY I OPŁATY SESJI

Zapłata za pozostałą część sesji – płatna gotówką lub kartą w dniu sesji zdjęciowej lub przelewem nie później, niż dwa dni robocze przed wykonaniem sesji. 

Powyższe płatności mogą być dokonane w gotówce lub przelewem na konto bankowe  ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1764 1000 0092 1560 8895 w tytule należy wpisać: „imię + nazwisko klienta oraz datę sesji zdjęciowej i godzinę”

2. Opłata rezerwacyjna – Zadatek o którym mowa powyżej ma takie znaczenie, jakie wynika z treści np. 394 §1-3 kodeksu cywilnego, z modyfikacją wynikającą z ust. 3 poniżej. Niewykonaniem umowy skutkującym obowiązkiem zwrotu zadatku w podwójnej kwocie przeze mnie na Państwa rzecz jest np. Moje nieuzasadnione niestawiennictwo na sesji zdjęciowej bez poinformowania o tym. Niewykonaniem umowy przez Państwa skutkującym zatrzymaniem zadatku jest uniemożliwienie mi wykonania zlecenia np. poprzez niestawiennictwo na sesji zdjęciowej, chęć zmiany terminu sesji minimum 2 dni przed planowanym terminem,  rezygnacja całkowita z sesji. W przypadku sesji promocyjnych wykonywanych tylko i wyłącznie w określonym dniu, nie ma możliwości zmiany terminu sesji na inny z przeniesieniem zadatku. W przypadku choroby zakaźnej klienta lub fotografa możliwe jest przeniesienie zadatku na początek innego terminu. 

3. W razie niemożności wykonania przez moją firmę sesji lub innych usług z przyczyn ode mnie niezależnych (np. zdarzenia losowe – wypadek, ciężka choroba, sytuacja losowa, siła wyższa itp. zdarzenia na które nie mam bezpośredniego wpływu) zobowiązuję się w pierwszej kolejności ustalić z Państwem nowy termin sesji zdjęciowej dopasowany do Państwa możliwości, jeśli sytuacja taka będzie niemożliwa zobowiązana jestem do zwrotu dotychczas wpłaconego zadatku w takiej samej kwocie w jakiej został wpłacony. Wraz ze zwrotem  kwoty zadatku wszelkie wzajemne zobowiązania uznane zostaną za rozliczone.

4. Całkowita rezygnacja z moich usług lub jakakolwiek zmiana daty, miejsca lub godziny, skutkować będzie zatrzymaniem zadatku wpłaconego przez klientów w całości na rzez fotografa i rozwiązaniem umowy. W przypadku gdy fotograf będzie miał możliwość przeniesienia daty na nową, możliwe będzie przesunięcie sesji oraz przeniesienie zadatku, z koniecznością ustalenia nowych warunków sesji w kwocie obowiązującej w czasie nowego terminu wykonania. Nie dotyczy to zmiany m.in. zmiany terminu sesji z powodu pogody, choroby jeśli informacja została wysłana do fotografa minimum dzień przed planowaną sesją. 

3. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCYCH

Moje fotografie cechują się niepowtarzalnym stylem. Wierzę, że to właśnie te cechy moich zdjęć przekonały Państwa do skorzystania z mojej oferty. 

Mając powyższe na względzie, podpisując niniejszą umowę potwierdzają Państwo, że zapoznali się z moim dorobkiem i akceptują mój styl fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanej fotografii, efekt końcowy post produkcji jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii ślubnych oraz fotografii z sesji plenerowych, jak również zgadzacie się na moją artystyczną interpretację fotograficzną zdjęć.

4. TERMIN I PRZEKAZANIE ZDJĘĆ

Sesja w formie galerii online do wyboru ujęć zostanie przesłana maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Czas jakiego potrzebuje na przygotowanie dla Państwa wszystkich zdjęć, albumów i innych dodatków które zawarte są w powyższym pakiecie wynosi 14-30 dni roboczych od dnia wyboru zdjęć z galerii online – dostępnej przez portal zalamo.com lub osobiście ( jeśli nie wypadają w tym okresie święta, urlop i inne zdarzenia losowe – wówczas zastrzegam sobie prawo do wydłużenia czasu oczekiwania). W tym terminie otrzymają Państwo ode mnie wiadomość SMS o możliwości odbioru sesji. Istnieje możliwość zamówienia wysyłki kurierskiej za opłatą dodatkową w zależności od wysyłanej paczki, będzie mi jednak niezmiernie miło znów się z Państwem spotkać. Zdjęcia nieodebrane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia – milowego i sms-owego, mogą zostać zutylizowane bez uprzedniego poinformowania o tym, a tym samym będzie niemożliwe przekazanie ich kopii po tym terminie.

W przypadku nie wybrania zdjęć w ciągu 14stu dni kalendarzowych od dnia wysłania galerii, zastrzegam sobie prawo do wybrania zdjęć samodzielnie oraz usunięcie ujęć nie wybranych, zdjęcia zostaną obrobione i będą oczekiwały na odbiór osobisty lub zostaną wysłane jeśli opłacona została wysyłka. 

Zdjęcia będą przekazane na nośniku danych. Będą znajdowały się w nich dwa foldery z czego: 1. Folder do udostępniania – będzie służył do publikacji zdjęć w tym na portalach społecznościowych, natomiast folder 2. Do druku – zawierać będzie zdjęcia wysokiej jakości przeznaczone tylko do drukarni – odbitki, obrazy, fototapety i inne media drukowane. 

Bardzo ważne jest wykonanie kopii zapasowej plików, które otrzymają Państwo ode mnie. Proszę o sprawdzenie dysków po otrzymaniu sesji, w przypadku wystąpienia błędów proszę o niezwłoczny kontakt w tej sprawie. Nie odpowiadam na uszkodzenia plików po terminie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia sesji zdjęciowej.

5. WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

Wykonując moje usługi będę dokładać wszelkich starań, by ich efekt był dla Państwa satysfakcjonujący, a zdjęcia były wspaniałą pamiątką na całe życie. Nie wszystko jest jednak ode mnie zależne – w związku z czym proszę aby mieli Państwo świadomość, że:

Na końcowy efekt zdjęć mają wpływ warunki zastane w pomieszczeniach podczas reportażu lub na zewnątrz, takie jak światło, warunki pogodowe podczas sesji itp. Duży wpływ na zdjęcia ma również Państwa nastawienie – niech to będzie dobra zabawa a nie przymus. Odpowiednie przygotowanie wg wskazówek również będzie odgrywało dużą rolę na finalnym efekcie. Nie odpowiadam również za kwestie kolorystyczne względem Państwa monitora i/lub innego urządzenia na którym oglądają Państwo zdjęcia, różnice kolorystyczne mogą wynikać z ustawień urządzenia na które nie mam wpływu;

Proszę o niewykonywanie zdjęć podczas sesji swoim sprzętem elektronicznym. Atmosfera na sesji i jej czynny udział każdego z uczestników ma ogromne znaczenie w jej przebiegu.;

Obróbka zdjęć będzie polegała na poprawie kolorów, nasycenia, delikatnego retuszu osób. W przypadku większego retuszu indywidualnych próśb może on zostać wyceniony dodatkowo.

  • Nie ponoszę odpowiedzialności za wydruku w innych laboratoriach niż te które polecam i z którymi współpracuję. W przypadku wyniknięcia niezgodności kolorystycznych pomiędzy moimi a zamówionymi w innym miejscu odbitkami, albumami itp., posiadają Państwo pełne prawo do reklamowania ich w tym miejscu, w którym źle zostały wydrukowane. Pracując na wysokiej jakości monitorze graficznym, kalibrowanym w odpowiedni sposób oraz współpracując w firmą drukarską mam pewność, że to co otrzymują Państwo ode mnie jest prawidłowo i należycie wykonane.;
  • Zdjęcia są przeze mnie archiwizowane przez kilka miesięcy, jednak nie ponoszę odpowiedzialności za ich usunięcie przez Państwa później niż w czasie 7dniu dni od dnia przekazania zdjęć.
  • Klient decydując się na sesję w plenerze musi być świadom, że plener to owady, zwierzęta, rośliny, to woda, błotko, piach i cała cudowna przyroda. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami czy żmijami boa ? leżą po stronie Klienta. Nie może on mieć pretensji do Fotografa z powodu ugryzienia przez mrówkę czerwoną czy zadrapania na nodze. Poruszając się po polach, łąkach, lasach czy świecie z betonu obie strony zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.

Na sesję przygotowuję się odpowiednio wcześniej, w przypadku sesji plenerowych na miejscu również staram się być wcześniej, biorąc pod uwagę korki na drogach i inne utrudnienia. O to samo proszę również Państwa, szanując Państwa czas proszę szanujcie również mój. Przy spóźnieniach  sesja wykonywana jest w standardowym czasie pakietu ( nie zostaje przedłużona );

Na sesję przychodzimy zdrowi – jest to warunek konieczny. Staram się dbać o własne zdrowie jak najlepiej potrafię, jak również o zdrowie swoich bliskich i klientów. Pracuję z najmłodszymi modelami od 5 doby życia – podczas sesji noworodkowych – i muszę być w pełni zdrowa aby wykonać im sesję. Jeśli są Państwo chorzy proszę koniecznie skontaktujcie się ze mną jak najwcześniej. Zmienimy termin sesji zdjęciowej i przełożymy zadatek na poczet sesji w innym dniu. W przypadku pojawienia się na sesji osób chorych mogę odwołać sesję a wpłacony zadatek przepada. 

Wszyscy wiemy jakie żywiołowe potrafią być dzieci, dlatego mając na uwadze ich bezpieczeństwo proszę rodziców o czynny udział w sesji zdjęciowej i kontrolę nad maluszkami. Dzieci słuchają Państwa nie mnie. Pamiętajcie również że staram się jak mogę aby zabezpieczyć studio w wysokim stopniu nie narażając nikogo i niczego, jednak mając na uwadze iż jest to studio fotograficzne – znajdują się w nim różne sprzęty takie jak lampy, tła, akcesoria etc. Które są nieodzowną częścią sesji zdjęciowej i proszę abyście uważali na  swoje pociechy i na to co robią, a w szczególności gdyby coś chciały zniszczyć – możliwie że nieświadomie. W przypadku zniszczeń sprzętu fotograficznego lub stylizacji koszty ponoszą opiekunowie. Nie mamy tutaj na myśli akcesoria jednorazowego użytku – balony, kwiaty papierowe, akcesoria łatwego zniszczenia itp.;

Zwierzęta na sesji są zawsze mile widziane, jednak proszę o wcześniejsze ustalenie tego ze mną. Pomimo że uwielbiam wszystkie czworonogi i nie wyobrażam sobie aby mogło być inaczej, czasem wykonywane są sesje jedna po drugiej, co może spowodować że nie będę mogła przyjąć kolejnych klientów np z alergią.  Za wszelkie uszkodzenia powstałe z ich winy, będę musiała obciążyć Państwa kosztami naprawy. Na zdjęcia czworonogów i innych zwierząt  duży wpływ mają oni sami oraz ich wyuczenie podstawowych komend. Nie ponoszę odpowiedzialności za finalny efekt końcowy jeśli Państwa pupil nie będzie współpracował podczas sesji. Ze swojej strony jestem w stanie zagwarantować maximum profesjonalizmu i podejścia do sesji tak jak powinno to zostać zrobione.

Na tła fotograficzne wschodzimy tylko i wyłącznie w czystym obuwiu lub na bosaka. Nie dostosowanie obuwia do wymogów i wybrudzenie tła będzie skutkowało doliczeniem kwoty 50 zł do kosztu sesji.

 

6.  ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

Ponieważ dbam o najwyższy poziom moich usług, zapewniam Państwa, że posiadam odpowiednie zaplecze techniczne konieczne do wykonania usług, które opisane są w pkt. 1 powyżej. W tym celu jestem wyposażona w dodatkowy aparat i obiektywy na wypadek awarii sprzętu podczas wykonywania usług.

 

7. PRAWA KONSUMENTA

Jeżeli z jakichś względów nie będą Państwo zadowoleni moich usług (czego sobie zupełnie nie wyobrażam!), mogą Państwo dochodzić swoich roszczeń polubownie – w drodze reklamacji lub za pośrednictwem instytucji zajmujących się ochroną interesów konsumentów (np. miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów). 

Proszę o zgłoszenie reklamacji na mój adres mailowy info@sandragiza.pl. Państwa reklamację rozpatrzę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jej otrzymania. Reklamację proszę zgłaszać maksymalnie do 14stu dni roboczych od otrzymania zdjęć, gdyż później usuwam wszystkie pliki RAW z naszej sesji.

 

8. PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ ORAZ LICENCJA

Wraz z przekazaniem zdjęć, uzyskują Państwo prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że bez ograniczeń możecie je udostępniać rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia itp. 

Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych, takich jak reklamowanie, promowanie, działania marketingowe własnych usług i opakowania jakiegokolwiek produktu, sprzedaży itp. wymaga mojej uprzedniej pisemnej zgody oraz wykupienia dodatkowej licencji na użytek komercyjnej.

Moje zdjęcia stanowią jako utwór pewną całość, która świadczy o mnie jako o profesjonaliście. Z tego względu zależy mi by zdjęcia te nie były przerabiane (np. poprzez nakładanie na nie filtrów, zmianę ich kolorystyki, kadrowanie, naklejanie na nie innych grafik lub symboli, przerabianie ich w programie do obróbki graficznej, itp.). Dokonanie przeróbek zdjęć wymaga mojej uprzedniej zgody. 

Jeżeli będą Państwo  publikować zdjęcia w Internecie, proszę ślicznie o podawanie adresu mojej strony internetowej jako autora zdjęć. Będzie mi niezmiernie miło. 

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podpisując niniejszą umowę wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci wizerunku, w tym również danych biometrycznych  w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Zgoda jest dobrowolna ale konieczna do wykonania sesji zdjęciowej, jej brak uniemożliwia wykonanie sesji zdjęciowej i podpisanie niniejszej umowy. 

Klauzula Informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie : https://www.sandragiza.pl/faq/polityka-prywatnosci   

10. WIZERUNEK I PUBLIKACJA UJĘĆ Z WYKONANEJ SESJI

Możliwość pochwalenia się wykonanymi przez siebie zdjęciami stanowi ważny element w działalności każdego fotografa. Z tego względu zależy mi na tym, żeby mieć możliwość umieszczenia moich najlepszych zdjęć na stronie internetowej, blogu i platformach społecznościowych, a czasem także w materiałach promocyjnych, w pismach branżowych, na blogach branżowych polskich i zagranicznych, w ramach innych materiałów promocyjnych itp. Niniejsze wyrażenie zgody na publikację wizerunku dotyczy również filmowania, podczas sesji zdarza się nagrywanie filmów promocyjnych, relacji na żywo itp.

Podpisując niniejszą umowę wyrażają Państwo zgodę / nie wyrażają Państwo zgody   na publikację swojego wizerunku do celów promocji mojej twórczości w sposób wyżej opisany. 

Podpisując niniejszą umowę wyrażają Państwo zgodę / nie wyrażają Państwo zgody na publikację wizerunku małoletnich osób uczestniczących w sesji  zdjęciowej do celów promocji mojej twórczości w sposób wyżej opisany. 

Prawo do decydowania o swoim wizerunku jest niezbywalne i w każdej chwili mogą Państwo zadecydować o cofnięciu zgody udzielonej powyżej. Cofnięcie przez Was zgody pociągnie jednak za sobą obowiązek zwrotu kosztów poniesionych na materiały drukowane takie jak fotoalbumu, ekoalbumy, ulotki i inne media, w których Wasz wizerunek został już użyty

Z mojej strony zobowiązuję się do ochrony Państwa wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez Państwa wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów niż wskazane powyżej.

11. ZGODY MARKETINGOWE

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody   na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego, co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przez Administratora usług oraz produktów.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Moja odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wynikającego z kwoty sesji. Treść niniejszej umowy stanowi tajemnicę handlową i nie może być rozpowszechniana. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron – fotograf ; osoba reprezentująca grupę.