+ 48 794 703 593 INFO@SANDRAGIZA.PL

Voucher na sesję zdjęciową / Bon Podarunkowy

ABY ZAMÓWIĆ VOUCHER PUDEŁKOWY LUB CYFROWY PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY

+ 48 794 703 593. LUB MEILOWY INFO@SANDRAGIZA.PL

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy  mają następujące znaczenie:

a. Sprzedawca – Sandra Giza 

b. Nabywca- osoba która zakupiła Voucher

c. Obdarowany- osoba, dla której bon jest przeznaczony, realizująca voucher

d. Bon podarunkow/voucher/karta podarunkowa –  wymiennie

 

Zakup Vouchera

 1. Voucher można nabyć poprzez stronę lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na email info@sandragiza.pl
 2. Zakup vouchera odbywa się poprzez przelew lub dotpay w przypadku zakupu przez stronę. Nabywca przelewa ustaloną kwotę na wskazane konto bankowe. Voucher można odebrać osoboście, za pośrednictwem kuriera lub wybrać opcję online wysyłki na email.
 3. Wartość vouchera to wartość wybranego pakietu zgodnie z aktualną ofertą  widoczną na stronie
 4. Do Vouchera wystawiany jest paragon fiskalny
 5. Ważność bonu wynosi 6 miesiący od dnia zakupu, data ważności bonu jest umieszczona na jego odwrocie. Ważność bonu nie jest przedłużana.
 6. Nabywca przekazuje voucher dowolnemu Obdarowanemu- może z niego także skorzystać osobiście.
 7. W przypadku niewykorzystania vouchera przez Obdarowanego w terminie jego ważności- Nabywcy nie przysługuje zwrot środków.
 8. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 9. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Sprzedawcy oraz odbiór bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Realizacja Vouchera

 1. Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną jak najszybciej drogą mailową ze Sprzedawcą.
 2. Sesja musi odbyć się w czasie ważności bonu podarunkowego / vouchera .
 3. Bon posiada termin ważności 6 miesiący (od dnia zaklupu), po którym nie może być zrealizowany. Termin ten nie może być przedłużany i jest podany na odwrocie vouchera.
 4. W celu wybrania jak najdogodniejszego terminu zaleca się rezerwację sesji z jak najwcześniejszym wyprzedzeniem. 
 5. W wypadku upływu terminu ważności bonu podarunkowego – Nabywca i Obdarowany nie może żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Sprzedawcy.
 6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 7. Obdarowany korzysta z otrzymanego w prezencie pakietu- mogąc dobrać dodatkowe ujęcia czy fotoprodukty za dodatkową opłatą.
 8. Voucher dotyczy regularnych sesji w studiu tj oferty całorocznej- nie dotyczy sesji świątecznych.
 9. Nie stawiennictwo się na umówiony termin i brak uprzedzenia o tym fakcie- traktuje voucher jako wykorzystany.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).